Mikrotik C# API Get Parse

Ufak bir proje için Mikrotik Firewall cihazlarından bilgileri çekmek için wiki.mikrotik.com tarafından hazır sınıfı ( Class ) kullanıyoruz.

Bu işlemleri hızlandırmak adına ufak bir Dictionary geri döndüren parse fonksiyonu hazırladık. Dışarıdan gönderilen MK class ı ile mik nesnesini otomatik olarak okuyup parçaladıktan sonra veriyi geriye dizi olarak döndürüyoruz. Bu diziyi örnekleyecek olursak bir tablo gibi geriye dönüyor. Satırlardan oluşuyor. Sütunlar için ise KEY -> VALUE şeklinde yapılanma mevcuttur.

public static Dictionary<int, Dictionary<string, string>> get_parse(MK mik)
{
Dictionary<int, Dictionary<string, string>> temp = new Dictionary<int, Dictionary<string, string>>();
int i = 0;
foreach (var item in mik.Read())
{
Dictionary<string, string> asd = new Dictionary<string, string>();
string[] tmp = item.Split('=');
for (int k = 0; k < tmp.Length; k += 2)
asd.Add(tmp[k], tmp[k + 1]);
temp[i] = asd;
i++;
}
temp.Remove(i - 1);
return temp;
}